ประชาสัมพันธ์ บัญชีตำแหน่งว่างผู้บริหาร ปี พ.ศ.2563 สำหรับผู้บริหารต่างเขต

news-person-030863-2

 

หนังสือ สพม.35 เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2563)

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพม.35

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพม.35