ประชุมการย้าย และสิทธิประโยชน์ข้าราชการครู จังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธาน

รพีพันธ์ กันธิมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน