ประชุมคณะกรรมการฯ สอบคัดเลือกบุคลากร 38 ค (2)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

กิติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ภาพ-รายงาน