ประชุมจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู จังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะทำงาน ร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน ปี 2563 (รอบที่ 1) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการจัดทำรายละเอียดการย้าย ครั้งนี้

รพีพันธ์ กันธิมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน