ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ผอ.สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ ,ดร.สิทธิชัย มูลเขียน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กรรมการและคณะ เข้าประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ