ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสรงน้ำและขอพรรูปเหมือน พระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562