ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา นำทีมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา