ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร