มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาแด่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ สนับสนุนทุนการศึกษาแห่งนักเรียนยากจนในเขตจังหวัดภาคเหนือ ปี 2563 จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรจำนวน 38 ทุน รวมเป็นเงิน 106,000 บาท ดำเนินการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องกู่คำ สพม.35 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

โดยการนำของนายสินชัย จิ๋วพัฒนกุล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง นำคณะมามอบทุน นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 ให้การต้อนรับ การมอบทุนฯ ดังกล่าวเป็นทุนที่ชมรมธนาคารร่วมกันบริจาค และมอบแด่เด็กนักเรียนยากจนแต่ผลการเรียนดี เพื่อต่อยอดการศึกษาแด่น้องๆ นักเรียนให้มีอนาคตที่สดใสต่อไป
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง