รร.ปธ. แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงสุด ปีการศึกษา 2562 และแสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจที่นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบและได้รับผลคะแนนเป็นที่น่าภูมิใจทุกคน