รองสพม.35 เตรียมความพร้อมกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมพบปะ บุคลากรกลุ่มวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/รายงาน-ภาพ