รอง.ผอ.สพม.35 คนใหม่พบปะ กลุ่มอำนวยการ

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมพบปะ บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน สพม.35 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

เกรียงศักดิ์ ยอดสาร
รอง.ผอ.สพม.35/ภาพ-รายงาน