รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัดลำปาง จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง