ร่วมหารือคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด
โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วย นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.35 เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ โรงเรียนไหล่หินราษฏร์บำรุง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีเครือข่ายทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย

ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ