ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัล Gold Medal Award การแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ ระดับนานาชาติ ในงาน MIIEX 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน