“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส่งลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ประสานงานเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา, โรงเรียนแม่พริกวิทยา, โรงเรียนเถินวิทยา, โรงเรียนสบปราบพิทยาคม, โรงเรียนเมืองปานวิทยา, โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน, โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าโครงการ