4 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาโรงเรียนเมืองปานวิทยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายธเนศร์ กามาด รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้ร่วมกันสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองปานวิทยา ครบรอบ 44 ปี ประจำปีการศึกษา 2562