วันสถาปนาโรงเรียนเมืองปานวิทยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองปานวิทยา ครบรอบ 44 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยมี นายธเนศร์ กามาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการทอดผ้าป่าสามัคคี มอบทุนการศึกษา การแข่งขันต่างๆอีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธี