วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2563

นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี โดยมีคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมพิธี

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ