ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ให้แก่ นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ปี 2561 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ณ โรงแรมอะเดรียตริก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
รุ่งรัตน์ มองทะเล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ