สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพม.35

นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมในฐานะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม/ภาพ