สพม วางแผนพัฒนารอง.ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35 ประธานกรรมการ ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน (เดิม) และตัวแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

วัชรีสิทธิวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล/รายงาน-ภาพ