สพม.35ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นำคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ทั้ง 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 กันยา่ยน 2562

สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง