สพม.35 ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดลำปาง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนควบคู่กันทั้งมิติวิชาการ และมิติวิชาชีพผ่านการบวนการแนะแนวอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรง และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประชุม โดยนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุม

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ