สพม.35 จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจำปี 2562

นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจำปี 2562และการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปี 2562 โดยมีนายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ดูแลกิจกรรมและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และมีทีมคณะวิทยากรนำโดยคณะครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสังกัด คณะครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้การดูแลตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคือ ตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทั้ง 45 แห่ง โรงละ 2 คน รวม 90 คน ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ