สพม.35 จัดกิจกรรมทำบุญ สำนักงาน

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน เพื่อเป็นศิริมงคล และขวัญกำลังใจ แด่บุคลากรในสำนักงาน โดยมีพิธีทางศาสนาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน