สพม.35 จัดนิทรรศการ “เด็กน้อยพอเพียง”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ แนะนำทักษะ และแนวทางการศึกษาต่อ ให้แก่เยาวชน และผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ในเทศกาลงานฤดูหนาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นอีกหนึ่ง หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยจัดนิทรรศการ “เด็กน้อยพอเพียง” แนะนำวิถีชีวิต ผ่านกระบวนการงานวิจัย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากต้นข้าว เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างอาชีพ รายได้เสริม แนะนำแก่สาธารณชน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร ร่วมเยี่ยมชม และให้กำลังใจอีกด้วย
ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ