สพม.35 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฮัดเดิ๊ล อีเว้นท์ รีสอร์ท ลำพูน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 มีคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการประชุม
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
อริญา วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ