สพม.35 จัดอบรมการจัดการขยะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง
โดยนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเพื่อความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี วิทยากรผู้ให้ความรู้ ร้อยตำรวจโท ไตรทิพย์ ใจจา รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง และนายวรวุฒิ แสงเมืองเปียง นักศึกษาปริญญาโท นักวิชามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน