สพม.35 จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา และสโมสรลูกเสือนครเขลางค์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในกิจกรรมลูกเสือขั้นสูงเพื่อให้สามารถนำไปยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชมข่าว หนังสือพิมพ์ ตนเมืองเหนือ ลำปาง ได้ที่นี่
ชมข่าว หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน
สุทัศชัย จันโท
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ