สพม.35 ชี้แจงแนวทางการจ้างงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมทีมบริหาร และพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และชี้แจงแนวทางการจ้างงาน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

สุทัศชัย จันโท/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง