สพม.35 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน Onsite-Onari-Online ตามนโยบายสพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และขอขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน