สพม.35 ตรวจติดตามโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจ สพฐ. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และได้มอบหมายให้ผู้บริหาร คณะครู จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน, ลดความซ้ำซ้อนของงานในโรงเรียน เพื่อบริหารจัดการกำลงครูได้ครอบคลุม อีกทั้งวางแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิค 19
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน