สพม.35 ตรวจสอบภายใน ปี 2563 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 นำโดยนางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวมัณฑณา ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าทำการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
กนกวรรณ สมวงศ์
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

หน่วยตรวจสอบภายใน/รายงาน-ภาพ