สพม.35 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2563
จากการลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ ครั้งนี้ โรงเรียนมีจุดคัดกรอง เจลทำความสะอาด การเว้นระยะห่างในการนั่งสอบ เพื่อลดความแออัดของนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทำให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อยด้วยดี
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน