สพม.35 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ HCEC จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ดร.นภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.35 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบในการเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในฐานะประธานสนามสอบ และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามภาระงานของศูนย์ฯอย่างครบถ้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภัทรมาศ ปินใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ