สพม.35 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนเถินวิทยา

ในที่ 16 เมษายน 2563 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ประกอบด้วย นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล ,นางณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้ และนางนิธิวดี วีเกต เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำโรงเรียนเถินวิทยา ซึ่งได้เกิดเหตุประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ทำให้อาคารเรียน บ้านพักครู และอาคารประกอบ เกิดความเสียหาย โดยมีนายวิโรจน์ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา รายงานความเสียหายให้รับทราบ

นิธิวดี วีเกต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ภาพ-รายงาน
กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าของเรื่อง