สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. อีกทั้งชื่นชมคณะครูที่ร่วมกันบริหารจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือคณะครูร่วมส่งเสริมโครงการพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 โครงการจิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ สีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ