สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา

18 มกราคม 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค19) โดยมีผู้บริหารและคณะครูร่วมรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้มาตรการป้องกันจากบ้านพักสู่โรงเรียน การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมกำชับให้คณะครู ทบทวนการเรียนการสอนให้นักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดการเรียนการสอนครบจำนวนชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ