สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โดยมีนายศานติกรณ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ ได้ชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูทุกคนที่ช่วยกันระดมสรรพกำลังจัดการเรียนการสอนส่งผลให้เด็กมีคุณภาพสูงขึ้น ขอให้คณะครูร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , อีกทั้งฝากดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรื่องระบบดูนักเรียน และเรื่องเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ประสิทธิ์ ธรรมใจ
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ