สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งขอความร่วมมือคณะครูกำกับดูแลนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการวัดและประเมินผล การสอบ O-NET ที่ใกล้จะมาถึงนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
นายณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ