สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม โดยมีนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ รายงานการจัดการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
การตรวจติดตามฯ ครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือคณะครูเตรียมความพร้อมรับการวัดผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3-6 ปีการศึกษา 2562 อีกทั้ง ติดตามผลการศึกษาของนักเรียนที่ติด ร มส 0 ให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ขอขอบคุณคณะครูทุกคนที่ร่วมการจัดการเรียนการสอนให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดี
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ