สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ได้ชื่นชมให้กำลังใจคณะครูและทีมบริหารทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการศึกษาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือคณะครูและผู้บริหาร ร่วมวางแผนจัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและวางแผนจัดโครงการวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 อีกทั้งขอความร่วมมือดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมตรวจสอบติดตามนักเรียนที่มีผลการวัดผล 0,ร,มส เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจบการศึกษาด้วย

ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าวเชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1175508
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน