สพม.35 ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจ ติดตาม กำกับการจัดการเรียนการสอนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบผลการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยมีนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมรายงานผลการจัดการศึกษา
อีกทั้งชื่นชมคณะครูที่ได้จัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนทุกคนอีกด้วย
ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ