สพม.35 ติดตามการเตรียมความพร้อม O-NET โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ออกตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการวางแผน การวัดผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โดยมีนายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ
กำชับให้คณะครูทุกคน ใส่ใจกำกับดูแลนักเรียนทุกคน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากคณะทีมบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาสูง เพื่อวางแผนการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ