สพม.35 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ที่จะดำเนินการผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
โดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และทีมงาน ลงพื้นที่ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม โดยมีนายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคโควิค 19 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
พร้อมกันนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียน และร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนทางไกล ณ บ้านนักเรียน ในเขตชุมชนยางอ้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง