สพม.35 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

1 กรกฎาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนวันแรกวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายในมาตรการป้องกัน covid -19 “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข (Back to Healthy School)”
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจความพร้อม สถานศึกษามีจุดคัดกรอง, เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ,ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และนักเรียนนั่งห่างกัน 1 เมตร อีกทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอีกด้วย
ชมข่าวFB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน