สพม.35 ต้อนรับผอ.สพม.35 คนใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้การต้อนรับนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายอลงกรณ์ ประสานสุข อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 นอกจากนั้น ผู้อำนวยการคนใหม่ ได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในเขตสำนักงาน เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ