สพม.35 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นางสาวอริสรา ปินใจ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับย้ายนางสาวอริสรา ปินใจ ข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัด โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยการนำของนายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกว่า 40 คน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ