สพม.35 ต้อนรับ นางสาวกนกวรรณ สมวงค์

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ต้อนรับ นางสาวกนกวรรณ สมวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งงาม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการคนใหม่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.35 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

อริญา วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน